Penzión Michaela - Vyhne
Penzión Michaela Panzió MichaelaGuesthouse MichaelaPension Michaela
Vodný raj Vyhne
Kamenné more
 
Valid HTML

V banskoštiavnickom regióne sa nachádza mnoho rôznych zaujímavosti, kultúrnych pamiatok a nádherných prírodných scenérii.

 

Z veľkého množstva turistických atrakcií pre Vás vyberáme termálne kúpalisko Vodný raj Vyhne a prírodnú rezerváciu Kamenné more.


Vodný raj VyhneVodný raj Vyhne ponúka v letnej sezóne, ktorá vďaka jedinečnej termálnej vode trvá od mája do septembra, moderné nerezové bazény s kríštaľovočistou vodou, vodné atrakcie pre všetkých, skvelý detský bazén a detské ihrisko pre najmenších, unikátnu relaxačnú lesnú zónu s oddychovovými zónami, tenisové a volejbalové kurty a samozrejme skvelé služby. Ďalej >>

 

 

Kamenné more VyhneVyhnianske Kamenné more je rozlohou najväčšie vo vulkanickej časti Karpát. Mohutný súbor blokov predstavuje skalné zrútenie, ktoré vzniklo pravdepodobne pri zemetrasení. Pri pohľade zhora môžeme názorne vidieť gravitačné triedenie balvanov. Kým pri úpätí svahu sú sústredené tie najväčšie, smerom dohora sa ich veľkosť zmenšuje. Kamenné more je budované červenkastým až fialovým ryolitom, utvoreným vulkanickou činnosťou v mladších treťohorách (neogén). Ďalej >>